NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

 

Hantverket

 

Grunden bakom ett gott utfört arbete är alltid kunskap. Teoretiska kunskaper måste gifta sig med händernas färdigheter för att arbetet ska gå lätt och resultatet bli som det önskats.

 

Min grund inom yrket lades på Gotlands högskola där jag studerade både praktisk och teoretisk byggnadsvård för andra hantverkare och erfarna lärare.

 

För att hela tiden kunna bli bättre och utmana mig deltar jag kontinuerligt på kurser, seminarium och föreläsningar.