NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

Nybyggen

 

Utöver att vårda det byggda kulturarvet så bygger vi även nya hus och tillbyggnader, med målet att det nya ska smälta in i det äldre och bilda en helhet som inte skämmer det gamla huset eller gården.

 

Vi arbetar med beprövade metoder som förfinats av timmermän under hundratals år, men oftast med moderna hjälpmedel för att hålla nere produktionstiden, utan att det påverkar det slutgiltiga resultatet konstruktionsmässigt eller estetiskt.