NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

 

Skokloster slott

 

2014-2015 genomfördes det omfattande renoveringar av Skokloster slotts takstolar. Flera högben fick bytas ut och hela konstruktionen fick sig en genomsyning och lagades där det behövdes.

 

Under årens lopp hade takstolarna fått stora sättningar på grund av byggfusk utfört under 1600-talet då timmermännen struntade i vissa bjälkar och bockar som fanns på modellen men aldrig uppfördes.

 

Arbetet på takstolarna organiseras av Mattias Hallgren från Hallgren hantverk som är en del av nätverket traditionsbärarna. Hallgren hantverk verkar för hög kvalitet och antikvariska renoveringar av det byggda kulturarvet.

 

Vi befinner oss nu i förberedelserna inför den sista etappen 2016 då de sista takfallen samt taket över den ofullbordade salen skall restaureras.