NORDINS

BYGGNADSVÅRD

Rekonstruktioner

 

En särskild nisch för företaget är att göra rekonstruktioner av historiska byggnader. Genom att studera arkeologiskt material, och i vissa fall befintliga byggnader, kan man få sig en bild av hur man ska gå tillväga för att genomföra en rekonstruktion. Man kan antingen rekonstruera en historisk byggnad med moderna medel eller en processuell rekonstruktion, där man rekonstruerar hela byggprocessen med tidstrogna verktyg.