NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

 

Väg på Birka

 

2012 uppfördes detta vägparti i det rekonstruerade kvarteret på Birka. All virkesberedning skedde traditionellt med verktyg rekonstruerade av förlagor från järnålder. Vägplankorna spräcktes med hjälp av kilar och yxa och skräddes sedan med yxa.

 

Behuggningsmönstret vi satsade på att efterlikna kommer ifrån bevarade vägplank återfunnet utanför den med Birka samtida staden Hedeby.