NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

 

Restaureringar

 

Att vårda och restaurera det byggda kulturarvet är självklart basen i ett byggnadsvårdsföretag. Vi arbetar med beprövade metoder och tekniker för att få ett gott resultat där hållbarhet och underhåll inte riskeras av oprövade material med osäker hållbarhet.

 

Vi åtar oss renoveringsuppdrag och restaureringar i alla storlekar, antingen i egen regi eller i samverkan med andra.