NORDINS

BYGGNADSVÅRD

 

 

Servicehus på

Bohus fästning

 

2013-2014 arbetade jag tillsammans med timmermännen Olov Tidemalm, Leonard Nordin och Göran Frank för Thomas Hagaeus med att bygga Bohus fästnings nya servicehus.

 

Personalen på fästningen hade länge behövt ett bättre hus för sina behov och det behövdes nya besökstoaletter.

 

Arkitekten som var ansvarig för ritningen valde att göra huset knuttimrat för att bättre passa in i

fästningens miljö som huvudsakligen är från 1600-talet. Huset är dock inte en rekonstruktion av något hus från 1600-talet utan ett helt modernt hus med alla moderna bekvämligheter.

 

Huset byggdes på Torekällberget i Södertälje och forslades sedan ner till fästningen där den restes helt för hand då ingen kran kunde nå upp över vallarna.

 

Efter att stommen levererats av oss tog ett lokalt företag över och färdigställde huset med tak, dörrar, fönster och invändiga snickerier.